Zielenpad toelichting

In dit hoofdstuk geven we uitleg over je ‘Zielenpad’. Het zielenpad is het meest belangrijke overzicht dat we aan de hand van de Tzolkin voor je kunnen samenstellen. 

Inleiding 

Met je zielenpad hebben we de Tzolkin speciaal naar jou energetische imprint uitgelijnd. Je zielenpad verandert nooit. Ze begeleidt je in je ontwikkelingsproces en zorgt voor het nodige inzicht in de gebeurtenissen die er in je leven plaatsvinden. Je hebt er dus je hele leven wat aan. 

Iedere dag heeft je zielenpad je iets te vertellen over de synchroniciteit en dus achter het waarom van alles wat er in je leven gebeurt. Je zielenpad geeft je als het ware inzicht in je commitment aan het leven zelf.

Zie dit hoofdstuk als een soort workshop. Wij reiken je hier het nodige aan over hoe je met je zielenpad kunt omgaan. Heel veel plezier ermee en heb je vragen en/of andere opmerkingen, je kunt ons altijd bellen. 
In ons boek ‘De Tzolkin Openbaart Je Potentieel’ vind je in hoofdstuk 7 vanaf bladzijde 98 het een en ander aan informatie over het zielenpad en ook over hoe je je eigen zielenpad kunt samenstellen. Op dit moment hebben we de heruitgave van ons boek in voorbereiding. Wil je je zielenpad voor jezelf of iemand anders bestellen ga dan naar 'Zielenpad'.

Zielenpad

Het doel in je leven is inhoud geven aan je zielenprogramma. Je zielenprogramma wordt op het moment dat je wordt geboren gestart. 

Er bestaat geen toeval. Wij zijn ervan overtuigd dat wat er met je gebeurt op de een of andere manier wordt gestuurd. Vaak blijken bepaalde gebeurtenissen in je leven, ook de meest ingrijpende, een specifiek doel te hebben.

Synchroniciteit is een fenomeen dat zich in het leven steeds vaker laat gelden. Het zijn vaak de schijnbare toevalligheden die de beslissende wending aan je leven geven waarvan je achteraf kunt zeggen: ‘Het heeft zo moeten zijn.’

Deze schijnbare toevalligheden ontstaan niet zomaar, maar komen voort uit de invloed van de energieën om je heen. Deze invloed mag je de ondersteuning vanuit je 'Hoger Zelf' noemen.

Jaren geleden zijn wij al op zoek gegaan naar dit Hoger Zelf binnen de Tzolkin. We hebben deze op een gegeven moment gevonden en hebben dit gegevens bij veel mensen getoetst. Het blijkt iets heel bijzonders te zijn.

Het is inzichtgevend en inspirerend en tegelijkertijd ook rustgevend en bevrijdend om het bewijs te vinden dat de gebeurtenissen in je leven niet zomaar plaatsvinden maar daadwerkelijk het doel hebben om richtinggevende betekenis aan je leven te geven.

Binnen de Tzolkin hebben we het Hoger Zelf gevonden op het zogenoemde gidsen/coaches niveau. We zijn erachter gekomen dat er via deze coaches een rechtstreeks verband is te leggen met de meest belangrijke gebeurtenissen in je leven. Dit weten is nieuw en er zijn maar weinig mensen die zich met de Tzolkin bezighouden die zich hiervan bewust zijn. Aan ons de taak om deze kennis uit te dragen.

Gedurende je leven creëert je Hoger Zelf omstandigheden die je met je eigenschappen en mogelijkheden om te groeien in contact brengen.

Dat wat er dan gebeurt kun je met behulp van de Tzolkin lezen en interpreteren. Het inzicht dat hierdoor ontstaat hebben wij het pad van je ziel of kortweg je ‘Zielenpad’ genoemd.

Zie het voorbeeld van hoe je zielenpad ervoor jezelf zou kunnen uitzien.  


Ontwikkelingsfasen

De eerste cyclus van je zielenpad speelt zich af binnen de eerste 52 jaar van je leven. Je geboortegolf vormt de basis. De aan je geboortedatum verbonden geboortegolf bestaat uit 13 zonnetekens, of ook wel je eigenschappen en mogelijkheden om te groeien genoemd. Je eigenschappen en mogelijkheden om te groeien ontwikkelen zich aan de hand van een thema gericht op een bepaald doel.

We hebben bij de weergave van je zielenpad de zonnetekens van je geboortegolf kleur bij kleur gegroepeerd. 
De kleuren van de tekens die bij de tonen 1,5, 9 en 13 horen hebben alle vier één en dezelfde kleur. Dit geldt ook voor de kleuren van de tekens die bij de anderen tonen horen. Deze vier kleuren worden in verband met de verschillende ontwikkelingsfase in je leven gebracht. 
Dit betekent dat een kleur van een bepaald zonneteken, dus de kleuren rood, wit, blauw en geel, altijd verbonden is aan een van je vier ontwikkelingsfases. Deze fases zijn je spirituele, je fysieke, je emotionele of je mentale ontwikkelingsfase. 
Zie het hiernaast gepresenteerde voorbeeld. Heb je eenmaal inzage in je eigen zielenpad dan zie je welke kleuren aan welke ontwikkelingsfases zijn verbonden.

Het proces

We worden allemaal als spirituele wezens geboren. Na verloop van tijd gaan we de fysieke ontwikkelingsfase in. Zeg maar de fase waar we door onze ouders worden opgevoed en leren wat wel en niet mag. 

Daarna beginnen we aan de emotionele levensfase in. Dit is grof gezegd de fase van onze puberteit, onze opleiding en eerste verliefdheden. Nadat deze fase is afgerond beginnen we aan de mentale ontwikkelingsfase. De fase van, laten we zeggen, het carrière maken. 

Na deze vierde fase pakken we, zoals we dat noemen, ons draaiboek weer op en beginnen we voor de tweede aan onze spirituele levensfase, waarna op 52-jarige leeftijd opnieuw worden geboren.
We beginnen op dat moment als stamoudste aan de volgende 52 jaar van ons leven, om alles wat we in de eerste 52 jaar hebben geleerd en ervaren energetisch opnieuw te gaan beleven, maar dan vanuit een hoger bewustzijnsniveau.De energie van iedere dag wordt met haar specifieke kwaliteiten weergegeven door een van de 20 zonnetekens. 
De vier kleuren van deze zonnetekens worden verbonden aan een van je vier levensfases. Dit is de reden dat je je bijvoorbeeld op een specifieke dag met een bepaalde kleur anders kunt voelen dan op de andere dagen met andere kleuren. Realiseer je hierbij dat je iedere vier dagen je gehele leven doorloopt.

Coaches

Op ieder van je eigenschappen en mogelijkheden om te groeien wordt je gecoacht door één van de 20 golven binnen de Tzolkin. Zie de afbeelding hiernaast.Iedere golf heeft een thema en een doel. Je wordt daarmee gecoacht aan de hand van dit thema gericht op dit doel. De leeftijden die naast deze coachgolven staan vertegenwoordigen de jaren waar dit thema en doel voor jou aan de orde was of nog zal komen. 

De informatie die je uit dit deel van je zielenpad kunt herleiden is de basisinformatie die we gebruiken voor het maken van de jaarprofielen.

Golf-informatie

Wij hebben binnen het men-item 'Downloads' een korte omschrijving van de golven uit je Zielenpad opgenomen. Hiermee krijg je een globaal idee met wat voor jou in welk jaar aan de orde was of zal zijn. 

Ben je geïnteresseerd in de uitgebreidere uitleg van wat de betekenis van wat er in een bepaald jaar is gebeurd, dan raden wij je aan om je 'Jaarprofiel' te bestellen. 

Iedere 13 dagen een nieuwe golf

Iedere 13 dagen kondigen we de nieuwe golf aan en geven deze op onze website weer. 

Aan de hand van je zielenpad heb je de mogelijkheid om te achterhalen welke levensjaren er voor jou gedurende deze golf aan de orde zijn. Dit zijn de levensjaren die zich gedurende die periode vanuit je onderbewuste beïnvloeden. 

Zijn er in die jaren bepaalde gebeurtenissen geweest die je nog niet helemaal het kunnen verwerken, dan weet je dat je op die dagen de mogelijkheid krijgt om hier alsnog iets mee te doen. Van je onderbewuste wordt je je dan bewust. Je Hoger Zelf reikt je dit aan.

Je zielenpad geeft je het inzicht en zorgt voor het bewustzijn over de gebeurtenissen in je leven. Kijk dus iedere 13 dagen naar wat je Hoger Zelf specifiek aan jou over die periode te vertellen heeft. Hiermee ontwikkel je het bewustzijn over de synchroniciteit, de schijnbare toevalligheden in je leven.

Buitenorbit

Van de in totaal 20 golven binnen de Tzolkin zijn er 13 die als coaching golf aan je geboortegolf zijn verbonden. 

De zeven andere golven zijn niet direct in combinatie met je geboortegolf zichtbaar, maar hebben wel een belangrijke invloed op je zielenprogramma. We noemen dit de golven in je buitenorbit. 

Je Hoger Zelf stuurt je vanuit deze golven niet direct op een van je 13 eigenschappen en mogelijkheden om te groeien, maar wil dat je op afstand naar jezelf en je leven kijkt.In de jaren die verbonden zijn aan de golven van je buitenorbit kom je in omstandigheden terecht die je de mogelijkheid geven om, voor zover dat noodzakelijk is, van koers te veranderen. 

Onze ervaring is dat er in de buitenorbit-jaren gebeurtenissen kunnen plaatsvinden die er voor zorgen dat je strategisch gezien een andere richting inslaat. 
Deze andere richting kan voor veranderingen in je concrete levensomstandigheden zorgen. Ook kunnen zich innerlijke koerswijzigingen voordoen die in de daaropvolgende jaren voor de nodige veranderingen zullen zorgen.

De jaren in de buitenorbit zijn van groot belang voor de verwezenlijking van je potentieel.

Onderzoek

Wees je bewust van het gegeven dat gedurende iedere Tzolkin cyclus van 260 dagen je je gehele zielenprogramma van 52 jaar doorloopt.

Het is zeer de moeite waard om op een rustig moment onderzoek te doen en je leeftijden in de buitenorbit, niveau voor niveau langs te gaan. Laat je verrassen door de herinneringen die bij je opkomen. Sta open voor de inzichten die zich daarbij ontwikkelen. Je sluimerend potentieel wordt daarbij geactiveerd. 

Doe je onderzoek vanuit liefde, begrip en acceptatie voor jezelf. Laat je speelsheid de boventoon voeren. Besef dat bij alles wat er is gebeurd, het allemaal zo heeft moeten zijn. Dat je het per definitie altijd goed hebt gedaan, op dit moment goed doet en vervolgens ook altijd goed zult blijven doen.

Je bevindt je hier: Home / Zielenpad toelichting

© 2022 - Kinweb