Tijd is kwaliteit

De essentie

Tijd is kwaliteit. Dit gegeven komt voort uit het cyclische karakter van tijd. Door je dit te realiseren ontstaat het inzicht dat wat achter je ligt geen verloren tijd is, maar dat alle gebeurtenissen uit je verleden impulsen zijn om te groeien. Is dit geen schitterende en tegelijkertijd ook rustgevende gedachte?

Onze kalender, de gregoriaanse kalender, is lineair van aard. Lineair betekent dat de dag van gisteren, vorige week, vandaag of volgend jaar niet terugkomt, of zal terugkomen. De Tzolkin echter benadert tijd vanuit haar kwaliteit.

Om het wezenlijke van de Tzolkin te begrijpen is het belangrijk dat je weet dat deze matrix de spiraalbeweging van de energieën die dagelijks op ons afkomen volgt. Met de Tzolkin krijg je daarmee inzicht in de cyclische beweging van de gebeurtenissen die er in jouw tijd plaatsvonden. Je ontwikkelt daarmee bewustzijn over alles wat je voor je ontwikkeling hebt meegemaakt en nog zult meemaken. Tijd is voor de ontwikkeling van je kwaliteiten.

Ontdek de cyclische kracht van de energieën

De Tzolkin geeft de energetische kwaliteit van gisteren, vandaag, morgen of volgende week weer. Het bijzondere hiervan is dat de energie die je vandaag ervaart zich over 260 dagen weer opnieuw zal manifesteren. 

In essentie betekent dit dat wat je vandaag onder invloed van de energieën overkomt je over 260 dagen onder invloed van dezelfde energieën, zolang je het wezenlijke ervan nog niet hebt kunnen accepteren, in meer of mindere mate opnieuw zal gebeuren. Je krijgt iedere keer weer een nieuwe mogelijkheid. 

Dit proces is vanaf je geboorte al gaande. Dus alles wat je eerder in je leven hebt meegemaakt beïnvloed je iedere dag opnieuw. Realiseer je daarbij dat door de spiraalwerking van de tijd de energieën over 260 dagen weliswaar weer dezelfde zijn maar dat ze in een hogere intensiteit op je afkomen.

Het Tzolkin kennissysteem

Onze kennis en inmiddels kwart eeuw ervaring hebben we gebundeld in een kennissysteem. Dit systeem is via deze website voor een ieder te gebruiken. Het ondersteunt je om bewustzijn te ontwikkelen over dat wat er zich in het verleden, nu of in de toekomst heeft afgespeeld of zal afspelen. Het bewustzijn over je leven helpt je om dat wat er gebeurd is af te sluiten en daarmee in je kracht te komen. Vanuit kracht ben je in staat om het paradoxale van het leven te aanvaarden om daarmee de eenheid te beleven.

We hebben de volgende vier stappen hiervoor geïmplementeerd.

  1. Lees de dagenergie;
  2. Wees je bewust van de persoonlijke betekenis van de dagenergieën;
  3. Verbind je met de uitgebreide persoonlijke interpretatie van deze energieën;
  4. Teken je dagelijkse ervaringen op in je persoonlijk dagboek en ervaar de effecten van de spiraalwerking van de tijd op je persoonlijk leven.

Je gaat inzien dat alles wat er gebeurd is en wat er gaande is, zo heeft moeten zijn. Je gaat het licht in het donker zien en daardoor het paradoxale aanvaarden. Je beleeft eenheid door de ander als je andere ik te zien. Ter ondersteuning daarvan bieden we je de mogelijkheden om de energie van je vrienden aan die van jou en aan elkaar te koppelen. We geven je hierbij ook de faciliteiten om achter de energie van namen en nummers en de betekenis daarvan te komen om inhoud aan de schijnbare toevalligheden in je leven te geven.

Je bevindt je hier: Home / Tijd is kwaliteit

© 2024 - Kinweb