ToelichtingTerug

In lak'ech

In lak'ech (In la:kesj) is de Maya begroeting en betekent 'ik ben een andere jij' of ‘jij bent en andere ik’. De Maya willen met deze begroeting zeggen dat wij met z'n allen één zijn. We zijn niet gescheiden van elkaar maar maken allemaal deel uit van hetzelfde geheel. Leven vanuit dit bewustzijn is het werkelijke leven in liefde en voorspoed. De oude Maya zagen de wereld als één groot netwerk dat alles en iedereen met elkaar verbindt en waarbij een ieder zich bewust is van de verbondenheid met één en dezelfde geest.

Je leven ontvouwt zich.

Volgens de Lange Telling van de Maya zou de Maya kalender op 21 december 2012 zijn geëindigd. Velen zullen zich deze hausse rondom deze datum nog herinneren. 

De profetieën van de Maya zeggen dat wij met z’n allen in de 21st eeuw grote veranderingen in ons bewustzijn gaan ervaren. Vele oude culturen en ook de Bijbel voorspellen dat we overgaan naar een nieuw tijdperk. De Maya hebben hier de cijfercode 13.0.0.0.0 aan verbonden die door de westerse wereld aan 21 december 2012 werd gekoppeld. Deze reeks van cijfers betekent dat 13 baktun (13 x 400 jaar) verstreken zijn en wij met 0 katun (20 jaar), 0 tun (1 jaar met 360 dagen), 0 vinal (20 dagen) en 0 kin (1 dag) aan een nieuwe cyclus beginnen. Deze notatie vertegenwoordigt veel meer het moment van een nieuw begin dan van een einddatum. De Maya gaven hiermee volgens ons aan dat er een cyclus van 5200 jaar (13 x 400) werd afgesloten en er een nieuwe cyclus stond te beginnen. Je mag de vier nullen ook zien als het symbool voor het niets en tegelijkertijd als symbool voor de onbegrensde mogelijkheden die in deze nullen zijn besloten. Zie dus deze code als een teken van hoop en voor jou de unieke gelegenheid om meer bewust te leven. Het is een appèl om nu je aandacht te richten op dat wat werkelijk van belang is. ‘2012’ symboliseerde de overgang van de informatiemaatschappij naar de bewustzijnsmaatschappij. Deze overgang vraagt van ons allemaal de bereidheid te tonen om de volledige verantwoording over ons zelf en ons leven als deel van het grote geheel te aanvaarden.

Je energetische imprint die door de Tzolkin inzichtelijk wordt gemaakt voorziet je van alle informatie die je nodig hebt om vanuit je hart deze stap te zetten en je immens grote potentieel te verwezenlijken. Iedere dag ben je beter in staat om vanuit je groeiende bewustzijn meer waar te nemen dan dat je ooit eerder hebt kunnen doen. Zie dit proces als een tijdloos verticaal draaiende spiraal. Dit is de werkelijke boodschap van de Tzolkin als de eeuwig durende scheppingsmatrix. De Tzolkin is de vruchtbare moederbodem voor het ontvouwen en de groei van je leven.