Covid-19Terug

Nu op radio en tv het op dit moment over niets anders gaat dan het coronavirus, leek het ons een goed idee om eens naar de energetische aspecten van dit virus te kijken. In het bijzonder waren we geïnteresseerd naar wat dit virus ons allemaal persoonlijk te zeggen heeft. We hebben hiervoor de naam, Covid-19, de officiële naam van dit virus, als leidend genomen.

Wanneer je naar onze website gaat en in het namengedeelte Covid-19 intoetst, dan zie je dat de energie die verbonden is aan deze naam wordt gesymboliseerd door de blauwe nacht op toon 11.

De boodschap

Op 1 januari 2020 hebben we een tekst gepubliceerd met de omschrijving van de bepalende energie voor dit derde decennium van deze eeuw. Het gehele decennium wordt gedragen door de energie van de rode hemelwandelaar op toon 4. Wil je de door ons gepubliceerde tekst hiervan nog eens doorlezen, klik dan op https://kinweb.eu/jaarenergie-2020

In deze tekst staat onder andere de volgende zin: ‘Het evolutieproces van de aarde confronteert ons met allerlei door onszelf gecreëerde misstanden. Het doel van dit alles is ons in staat te stellen om op ieder niveau een fundamenteel vernieuwingsproces aan te wakkeren.’ Dit is wat in onze ogen op dit moment met de uitbraak van het coronavirus aan de hand is.

De Tzolkin leert ons dat de energie van Covid-19 (blauwe nacht) de uitdagende energie (antipode-partner) is van de decenniumenergie (rode hemelwandelaar). Dit betekent dat de dragende energie van het huidige decennium en het Covid-19 virus als twee zijden van dezelfde medaille aan elkaar gekoppeld zijn. Hiermee geeft het coronavirus de aanzet om een fundamenteel proces van vernieuwing aan te wakkeren. 

Het containerbegrip dat we aan de rode hemelwandelaar hebben verbonden is moed en het containerbegrip van de blauwe nacht is uniekheid. Hiermee wordt de uniekheid van ieder mens bedoeld.

Bij een virusuitbraak van deze omvang worden we op slag met onze biologische kwetsbaarheid geconfronteerd. De dynamiek die bij Covid-19 hoort, toon 11 de toon van de kwetsbaarheid, wil ons dit duidelijk maken. 

De dynamiek die verbonden is aan dit nieuwe decennium, toon 4, is de toon die grenzen bepaald, of anders gezegd de toon die de waarden en normen waarmee we in het leven staan aangeeft. Onze waarden en normen zijn direct verbonden aan onze culturele achtergrond en opvoeding.

Markten met wilde dieren behoren op het Aziatische continent tot het dagelijks leven. Door de steeds kleiner wordende wereld, kunnen de consequenties van het naleven van bepaalde waarden op het ene continent een bedreiging vormen voor andere continenten.

Nationaal en internationaal opererende organisaties over de gehele wereld slaan de handen ineen om deze bedreiging het hoofd te bieden. De vraag die we oproepen is, wat kunnen we hier nu zelf aan doen?

Door onze uniekheid worden we door het coronavirus gestimuleerd om een manier te vinden om op onze geheel eigen wijze met dit virus om te gaan. Daarbij worden we uitgedaagd om aan het begin van dit nieuwe decennium te laten zien of we werkelijk de moed hebben om hier iets mee te doen.

Je gedachten bepalen 

Je invloed op alles wat er tot op dit moment gebeurt en hoogstwaarschijnlijk nog staat te gebeuren, heeft te maken met de keuzes die je maakt. Realiseer je dat het je gedachten zijn die bepalen in welke omstandigheden je verkeert. Voor welke gedachten kies je, of met andere woorden, waar richt je je aandacht op.

Zodra je bewust stilstaat bij wat je op dit moment denkt, bevrijd je jezelf van gedachten die voortkomen uit het collectieve onbewuste. Je kunt vervolgens ervoor kiezen om deze gedachten stop te zetten en je te richten op dat wat je werkelijk wilt laten groeien.

Het advies van de WHO om onze hygiëne in acht te nemen, is een advies die niet alleen lichamelijk gericht moet zijn, maar zeker ook innerlijk. 

De rode maan is energetisch verbonden aan het woord ‘virus’. Aan de maan is het containerbegrip zelfvertrouwen gekoppeld. Dit is het soort zelfvertrouwen dat voortkomt uit het besef dat je Schepper bent en het besef dat inhoud dat je als mens in staat bent om invloed op je eigen leven uit te oefenen.

De rode maan vertegenwoordigt eveneens het begrip innerlijk licht. Jij bent, we zijn allemaal drager van het goddelijk licht. Wij mogen ieder voor zich dit licht gebruiken om de duisternis in en om ons heen te verlichten.

In essentie komt dit alles neer op waarvoor je kiest. Kies je voor de angst of voor de liefde. Kies je voor een liefdes offensieve of voor een angst defensieve houding. Daar waar er angst is, is er geen liefde. Liefde omsluit en geneest alles.

In lak’ech.


Naschrift 1.

Ga na of je gevoel hebt bij de tekst: ‘Ik ben veilig in mijn lijf. Ik ben licht. Ik ben liefde’. Spreek deze woorden als een affirmatie regelmatig uit. Je wordt hierdoor sterker.

Naschrift 2.

Om achter de energie van namen te komen ga je met de volgende link, https://kinweb.eu/namen, naar het namen gedeelte op deze website. 

Tik op de daarvoor bestemde plaats iedere willekeurige naam, nummer, tekstdeel of kloktijd in. Achter de energie die verschijnt komen een tweetal iconen te staan die de energie en de dynamiek van de ingebrachte tekst weergeven. Klik hierop. 

Wanneer je wilt weten wat de energie van wat je hebt ingegeven voor jou persoonlijk te betekenen heeft, klik je op de middelste van de drie knoppen die je achter je naam ziet staan. De tekst die verschijnt geeft de persoonlijke betekenis van wat je hebt ingegeven weer. Dus heb je Covid-19 ingegeven dan lees je hier wat de energetische betekenis van deze naam je persoonlijk te vertellen heeft. 

De hier beschreven functionaliteit is voorbehouden aan degene die een abonnement op onze website hebben.