ActualiteitTerug

Wanneer er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden en we voelen ons hiertoe geroepen, dan gebruiken we de Tzolkin om dat wat er heeft plaatsgevonden voor je te duiden.

Wanneer er aan een bepaalde gebeurtenis een specifieke naam, datum, waarde of tekst is verbonden, gebruiken we die om tot deze duiding te komen.

De teksten die we maken zijn geldig voor iedereen. Je kunt deze duiding specifiek voor jezelf maken, door de door ons gebruikte naam in het namengedeelte op onze website in te voeren en op het middelste icoon achter je naam te klikken. De tekst die hier verschijnt geeft de voor jou persoonlijke interpretatie van deze naam, waarde of tekst weer. Deze mogelijkheid is alleen voorbehouden aan degene die een abonnement op onze website hebben.

De volgende gebeurtenissen hebben we eerder geduid: