Privacy-beleid


Verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

De gegevens die we verzamelen hebben uitsluitend betrekking op het kunnen bepalen van uw energetische imprint en op het toezenden van de informatie betreffende uw energetische imprint. Dit betreft onder andere uw naam, e-mailadres en geboortedatum. Wanneer u ons verzoekt een product per post op te sturen zullen we ook om uw adresgegevens vragen. Wanneer u uw factuur op uw bedrijfsnaam gesteld wilt zien dan vragen wij u ook om uw bedrijfsnaam.

Deze verzamelde persoonsgegevens zullen voor elke doeleinden dan ook nooit aan derden niet behorende tot onze organisatie ter beschikking worden gesteld.

Browsing informatie

Onder browsing informatie verstaan we gegevens die we verzamelen over uw activiteiten op onze website door gebruik te maken van cookies. Indien uw browsing informatie om welke reden dan ook gekoppeld is aan gegevens waarmee u te identificeren bent dan behandelen we deze gegevens als persoonsgegevens.

Gegevens die u online post

Alle gegevens over uzelf die deelt op openbare fora, persoonsgegevens of niet - bijvoorbeeld een recensie van een product of door gebruikers gegenereerde inhoud op onze website - worden beschouwd als publieke gegevens die vallen onder de doelstelling van deze privacy policy. Als u niet wilt dat bepaalde informatie publiek gemaakt wordt, post deze informatie dan niet.

Gebruik van de gegevens

Alle gegevens die we over u verzamelen kunnen worden samengevoegd om ons te helpen om onze communicatie met u af te stemmen en om onze producten en diensten verder te ontwikkelen. We gebruiken de door ons verzamelde of ontvangen gegevens ook om via e-mails met nieuwsbrieven, promoties en speciale aanbiedingen direct met u te communiceren. Als u dergelijke e-mail berichten niet wilt ontvangen dan zal u de mogelijkheid worden geboden u uit te schrijven, of uw voorkeuren te wijzigen.

We gebruiken uw gegevens ook om uw aankoop gerelateerde e-mails met informatie over accountverificaties, aankoop en factuurbevestigingen en eventuele herinneringen, wijzigingen/updates van websitefuncties, technische kennisgevingen en beveiligingsmeldingen te sturen. Voor dit soort e-mails kunt u zich niet uitschrijven.

Uw keuzes met betrekking tot uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens altijd wijzigen of corrigeren en u kosteloos verzetten tegen het gebruiken van uw persoonsgegevens voor doeleinden vanuit direct marketing vanuit onze organisatie. U kunt dit op elke pagina doen door op uw naam bovenaan ieder scherm te klikken, of op de link ‘Persoonlijke gegevens’ onder het kopje Beheer te klikken onderaan iedere pagina binnen het grijze gedeelte. Zodra u zich heeft geregistreerd kunt u hier toegang tot uw voorkeuren en instellingen krijgen om deze te corrigeren of bij te werken.

We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang het nodig is voor de in deze privacy policy beschreven doeleinden.

Als u vragen hebt of moeilijkheden ondervindt met betrekking tot het uitoefenen van uw recht op toegang en corrigeren van uw persoonsgegevens of problemen ondervindt met het beheren van uw communicatievoorkeuren, kunt u een e-mail richten naar centrale@1320em.nl of contact met ons op te nemen via de contactgegevens die u in het grijze gedeelte onderaan iedere pagina onder de link ‘Contact’ vindt.

We delen uw persoonsgegevens niet met derden. Uitsluitend bij levering van fysieke producten, waaronder bijvoorbeeld boeken, zullen we uw adresgegevens aan de uitvoerder van de dienst die wij daarvoor hebben aangesteld om dit product aan u uit te leveren, ter beschikking stellen. Hierdoor kan het door u bestelde product op het door u opgegeven adres worden afgeleverd.  

Gegegevensintegriteit

Als u zich registreert op onze website vragen we u om uw wachtwoord in te stellen. Dit wachtwoord en uw e-mailadres hebt u nodig om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens op onze website. 

Als u uw wachtwoord wilt wijzigen kunt u dit doen door op de betreffende link op het accountgegevensscherm te klikken, of op de betreffende link onderaan vanuit gelijk welke pagina van de website te klikken.

Dagboek functie

Een van de functies die wij aan uw account met een abonnement ter beschikking stellen is het vastleggen van gegevens in een dagboek. De door u ingebrachte gegevens zijn uitsluitend te benaderen door mensen die u zelf toegang verleent tot uw account. 

Wanneer uw abonnement is verlopen zullen de dagboekgegevens niet meer beschikbaar zijn. Mocht u besluiten om daarna uw abonnement weer te verlengen dan worden de eerder ingebrachte gegevens weer zichtbaar.

KINect functionaliteit

Een andere functie die wij aan u met een abonnement ter beschikking stellen is de mogelijkheid te communiceren met andere abonnees met een energetisch profiel, die op onderdelen overeenkomt met die van u. Gebruikers die via KINect met elkaar communiceren worden 'Gelijkgestemden' genoemd. De door u ingebrachte 'Bijdragen' en 'Reacties' zijn uitsluitend door deze 'Gelijkgestemden' vanuit hun eigen account op Kinweb te raadplegen. Zij op hun beurt kunnen uitsluitend vanuit hun eigen account op Kinweb reageren op uw 'Bijdragen' en 'Reacties'. De dialoog die hierdoor onstaat draagt bij aan het doel waar Kinweb voor staat, 'het ontwikkelen van bewustzijn'.

Wanneer uw abonnement mocht zijn afgelopen, dan zullen de binnen KINect vastgelegde dialogen niet meer voor u toegankelijk zijn. Mocht u besluiten om daarna uw abonnement opnieuw te verlengen dan worden alle eerder ingebrachte en later weer door 'Gelijkgestemden' ingebrachte gegevens ook voor u weer beschikbaar.

Alle ingebrachte 'Bijdragen' en 'Reacties' die ouder zijn dan een door Vision Face BV vastgestelde periode zullen na deze periode worden verwijderd.

U als gebruiker van KINect wordt gevraagd uw telefoonnummer op te geven. Dit telefoonnummer zal gebruikt worden om u rechtstreeks te bellen wanneer Vision Face BV het wenselijk en/of noodzakelijk acht om op uw 'Bijdrage' en/of 'Reactie' te reageren.

Vision Face BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om gebruikers uit te sluiten om van KINect gebruik te maken. De gebruiker die wordt uitgesloten zal blijvend gebruik kunnen maken van de overige functionaliteiten binnen Kinweb, alleen het gebruik en de toegang tot KINect wordt deze gebruiker ontzegt. In dat geval kan de gebruiker door verlies van mogelijkheden geen aanspraak maken op vergoeding van geleden schade, indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, verlies van tijd, emotionele schade, verlies van mogelijkheden, verlies van gegevens, verlies van winst, enzovoort) die direct of indirect in verband staan met het gebruik van de KINect functionaliteit.

Vision Face BV behoudt zich te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, het recht voor om 'Bijdragen' en/of 'Reacties' uit het account van gebruiker aan te passen, te verwijderen of te verplaatsen. 

Het is gebruikers van KINect verboden om reclame- en/of promotieboodschappen, dit in de meest ruime zin van het woord, voor zichzelf of voor derden, direct en/of indirect, via 'Bijdragen' en/of 'Reacties' aan 'Gelijkgestemden' te communiceren. Mocht Vision Face BV overtreding van deze regel constateren, dan volgt voor de gebruiker die zich hieraan schuldig heeft gemaakt, onmiddellijke uitsluiting van het gebruik van KINect.

Account annuleren

Wanneer u uw account wilt annuleren gelieve u op de link ‘Gegevens verwijderen’ in het grijze gedeelte onderaan vanuit gelijk welke pagina van de website. 

Bescherming persoonsgegevens 

Wij nemen de gepaste, administratieve, technische, organische, en fysieke veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige, ongeoorloofde of onbevoegde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik en enige andere vormen van onrechtmatige verwerking.

We maken gebruik van de SSL-technologie (Secure Socket Layer) om de overdracht van gevoelige informatie van uw computer naar onze servers te versleutelen.

Gebruik van cookies

Een cookie is een computerbestand dat functioneert als identificatie kaart voor uw computer. Wanneer u onze website bezoekt worden er unieke cookies op/in uw browser geplaatst. Het doel van de cookie is uw browser te onderscheiden van alle andere browsers die onze website bezoeken. Door uw browser te herkennen kunnen we uw beter van dienst zijn. Het herkennen van uw browser betekent niet dat we u kunnen identificeren aan de hand van uw naam, e-mailadres of andere specifieke identificeerbare persoonsgegevens, omdat de cookie slechts de identificatiekaart van de browser is. De cookie is niet uw persoonlijke identificatiekaart.

We gebruiken op onze website een tweetal soorten cookies. De eerste zijn zogenoemde functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zo maken we gebruik van deze cookies om te kunnen loggen en te reageren. De tweede soort zijn cookies die analyticscookies worden genoemd. Met deze cookies worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. We maken geen gebruik van advertisingcookies. 

Veilig bestellen

We nemen veiligheid zeer serieus, dus uw persoonlijke gegevens worden beschermd. We gebruiken het in de industrie gangbare encryptie-protocol genaamd Secure Socket Layer (SSL) en andere redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik of openbaring. Vertrouwelijke informatie zoals betalingsinformatie wordt middels SSL-encryptie gecodeerd en verstuurd via een beveiligde verbinding.

Let op: Wij vragen klanten nooit hun bankrekening- of andere betaalgegevens te bevestigen via e-mail. Als u een e-mail ontvangt die pretendeert van Vision Face B.V. te zijn en die u vraagt dit te doen beantwoord deze e-mail dan niet maar stuur ons een bericht hierover.

Je bevindt je hier: Home / Privacy-beleid

© 2024 - Kinweb