Jaarenergie 2018Terug

Lees deze tekst gedurende het jaar regelmatig door en ontdek hoe je met de ondersteuning van de dagenergieën steeds meer herkenning vindt in dat wat je voelt en meemaakt. 

Voor de pdf versie klik op: 2018-Jaarenergie.pdf. Print uit en stuur door.

Het energetisch potentieel voor 2018...

2018 is vooral een jaar om te beseffen dat tijd relatief is. Tijd is wat jij ervan maakt.

2018 staat in het teken van de energie van de blauwe nacht. De blauwe nacht nodigt je uit om tijd voor bezinning te maken.

Op wereldschaal lijken de spanningsvelden steeds intenser te worden. Des te belangrijker is het dat jij als individu de stabiele factor binnen je eigen collectief bent.

2018 is een jaar dat je vele kansen biedt om met dat wat jou uniek maakt naar buiten te komen.

Heb de moed om alleen die dingen en verbindingen te kiezen die je werkelijk inspireren. Zolang je je concentreert op dat wat voor jou van wezenlijk belang is heb je de mogelijkheid om het verschil te maken.

2018 is een jaar dat je duidelijk wil maken dat je niet langer je zekerheden aan je geconditioneerde gedrag kunt ontlenen. De wereld heeft je authentieke zelfexpressie nodig. Onze kinderen vragen om rolvoorbeelden die oprechtheid en zelfvertrouwen weerspiegelen.

Realiseer je dat er vele werkelijkheden bestaan. Het verschil zit hem in het trillingsniveau waarin deze werkelijkheden zich manifesteren. Je droomwereld is een even zo reële werkelijkheid als die van je dagbewustzijn. In deze magische wereld komen je verleden, heden en toekomst met je nog sluimerend potentieel tezamen. Laat je door de boodschappen van je dromen de weg wijzen.

In 2017 ging het over de vraag in welke werkelijkheid je wilde leven. Jij als spiritueel wezen hebt nu de mogelijkheid om aan die werkelijkheid te bouwen. Dit is een werkelijkheid die je in staat stelt om je beloftes aan je ziel waar te maken. Je creëert door te dromen en in je dromen te geloven.

Daal zo diep mogelijk in jezelf af zodat je de angsten die je nu nog tegenhouden met open vizier tegemoet kunt treden. Daar waar je het meest bang voor bent dat is juist je roeping.

Pak met volle overtuiging alle kansen die je geboden worden, om meer van je unieke zelf tot expressie te brengen, op. Heb het lef om te springen en ervaar dat je in staat bent om te vliegen.

Je ondersteunt je omgeving door tegelijkertijd van zowel je intuïtieve alsook van je rationele intelligentie gebruik te maken. Beide worden in je hart met elkaar verbonden. Denk en voel met je hart zodat je vanuit je hart kunt handelen. Je integriteit is daarmee gewaarborgd.

Vanuit energetisch perspectief is integriteit de bedoeling voor dit jaar. Het gaat om trouw aan jezelf te zijn, naar de stem van je hart te luisteren en gehoor te geven aan je beloftes aan je ziel. Ben je instaat om dit te doen dan nodig je de magie van het leven uit om je in al je activiteiten en innerlijke processen te ondersteunen.

Rationeel niet te verklaren toevalligheden brengen je op het juiste moment op de juiste plek. Je gaat zielsgenoten ontmoeten om gezamenlijk aan nieuwe structuren te bouwen. Dit zijn vooral die structuren die als een podium voor een ruimere werkelijkheid dienen.

Zoek de stilte van je innerlijk op. Ga in dialoog met je ziel. Je innerlijke stem reikt je op ieder moment aan wat van wezenlijk belang voor je is. Zodra je de moed hebt om hiernaar te luisteren en ook te handelen verras je jezelf en iedereen om je heen en inspireer je jong en oud om je voorbeeld te volgen.