KinWeb

Welkom

Ruim 20 jaar zijn we actief om de gebeurtenissen die plaatsvinden met behulp van de energetische matrix de Tzolkin voor een ieder op persoonlijk niveau te duiden. Alle veranderingen en de groei van ons aller bewustzijn heeft ons er jaren geleden toe aangezet om dit instrument verder te ontwikkelen. Het resultaat hiervan is een informatiebron die we via deze website presenteren.

We leveren je de interpretatie over wat de dagenergieën je persoonlijk te vertellen hebben. Je komt tot het inzicht over de betekenis van bepaalde gebeurtenissen in je leven en wat de bedoelingen zijn die achter toevallige ontmoetingen schuilgaan.

De behoefte aan persoonlijke duiding over alles wat er gebeurt is groot. Open met dat wat we je hier aanreiken de vensters naar de poorten van je diepe bewustzijn zodat je innerlijk licht kan stralen. Het is onze missie je te ondersteunen en je te helpen om al je vragen te beantwoorden. Geloof daarbij niet wat wij zeggen maar voel en ontdek je eigen waarheid.

Kees & Barbara Visser-Roth.

Ga door
MyKinweb